Kancelaria Radcy Prawnego – Piotr Gąsiorowski

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przede wszystkim w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obsługujemy przedsiębiorców z różnych branż: finansowej, budowlanej, transportowej i innych, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Osobnym segmentem usług jest pomoc prawna dla klientów indywidualnych.

Kancelaria zapewnia szybką i profesjonalną pomoc prawną, stały kontakt z klientem oraz bezpieczeństwo powierzonych informacji. Celem nadrzędnym jest najwyższa jakość oferowanych usług i indywidualne podejście do klienta.

Kancelarię prowadzi Piotr Gąsiorowski – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w prawnej obsłudze biznesu. Piotr Gąsiorowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Radca prawny Piotr Gąsiorowski specjalizuje się w doradztwie dotyczącym rozwiązywania sporów, w tym w drodze arbitrażu i mediacji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi, posiada doświadczenie jako arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Włada językiem angielskim w mowie i piśmie.